fbpx 301 Redirect gebruiken? | Online Marketing | Younify

301 Redirect Gebruiken?

Het gebruik van een 301 redirect gaat vaak niet goed of er wordt niet goed begrepen hoe een 301 gebruikt moet worden. Wanneer je een redirect wil gebruiken (een verwijzing van een oude pagina naar een nieuwe) heb je de keuze uit twee opties. Een 301 redirect of een 302 redirect. Om te weten welke je nu moet gebruiken in welke situatie moet je eerst weten wat ze betekenen en wat ze doen.

301 Redirect:
Een 301 redirect is een permanente verwijzing van een oude pagina naar een nieuwe pagina. Een voorbeeld hier van is als de oude pagina verplaatst is naar een nieuwe locatie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je over gaat op een nieuw CMS-systeem, wanneer je een nieuwe domeinnaam gaat gebruiken of wanneer je de url van een pagina veranderd.

Bijvoorbeeld:

x6


wordt:

x6

Je zou op de pagina https://www.younify.nl/blog/seo/?p=872 een 301 redirect kunnen toepassen omdat het artikel een nieuwe locatie heeft gekregen op https://www.younify.nl/blog/seo/?p=872. Een 301 redirect geeft aan je browser of zoekmachine door dat de pagina permanent is verplaatst naar een nieuwe locatie. Dit zorgt er voor dat de link waarde die je hebt opgebouwd op je oude url wordt doorgestuurd naar je nieuwe en het voorkomt een 404 foutmelding (404 melding is een melding dat de pagina niet meer bestaat). Een andere reden waarom je een 301 redirect kan gebruiken is het verwijzen van je domein met www. naar je domein zonder www.. Bijvoorbeeld een redirect van www.younify.nl naar younify.nl.

302 Redirect:
Een 302 Redirect is een tijdelijke verwijzing naar een nieuwe pagina. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je producten en/of diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Dan zou je d.m.v. een 302 een tijdelijke verwijzing kunnen aanbrengen naar een pagina met daarop uitleg waarom je producten en/of diensten niet beschikbaar zijn. Een ander voorbeeld is een tijdelijke actie. Je zou je homepage kunnen vervangen d.m.v. een 302 en alle bezoekers van je homepage direct door verwijzen naar je actie pagina.

Hoe stel je een 301 in:
Hieronder vind je een overzicht van een aantal verschillende manieren waarop je een 301 redirect kunt instellen (wanneer je dit niet zelf kunt aanpassen vraag je webbouwer dit dan voor je te doen):

301 in .htaccess:
Wanneer je een 301 redirect wil instellen voor een heel domein d.m.v. .htaccess volg dan de volgende 3 stappen:
1. Maak een bestand aan en geef dit de naam “.htaccesss”. Doe dit met behulp van notepad, kladblok of editpad.
2. voor zie het .htaccess bestand van de volgende regel: “redirect 301 /oudelocatie/oudepagina.html https://www.jouwebsite.nl/nieuwelocatie/nieuwepagina.html”
Het is mogelijk meerdere regels (meerdere redirects) in één .htaccess bestand te plaatsen. Eindig altijd met een lege regel (een witregel).
3. plaats het bestand in de basisfolder (root) van je website

301 in php:
Zet de volgende regels bovenaan in de broncode van de desbetreffende pagina.

header( “http/1.1 301 Moved Permanently” );
header( “Location: https://www.jou-nieuwe-website-adres.nl”);

301 in ASP:
Zet de volgende regels bovenaan in de broncode van de desbetreffende pagina.

<% Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.Addheader “Location”, “https://www..jou-nieuwe-website-adres.nl” %>

301 in ASP.NET:
Zet de volgende regels bovenaan in de broncode van de desbetreffende pagina.

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{ Response.Status= “301 Moved Permanently”;
Response.Addheader(“Location”, “https://www..jou-nieuwe-website-adres.nl”}
</script>

X