Opzetten van doelstellingen voor je Adwords campagne

Wanneer je een Adwords campagne gaat beheren zonder een doelstelling, haal je waarschijnlijk nooit je doel. Je kunt het vergelijken met het besturen van een auto zonder een wegenkaart. Je weet niet waar je rijd en weet ook je bestemming niet. Het kost je daarnaast ook een hoop brandstof en tijd om op de plaats van bestemming te komen.

Het inzetten van doelstellingen voor je Adwords campagnes maakt het voor jou gemakkelijker om een weg uit te stippelen die je naar je doel leid. Daarnaast richt je met een strategie ook op een bredere scope van zakelijke doelstellingen, waarmee prestaties van je campagnes verder kunnen worden geoptimaliseerd.

Bepaal van te voren de haalbare & uitdagende doelstellingen
Voor elk doelstelling geldt: het moet realistisch en haalbaar zijn. Doelstellingen moeten uitdagend zijn en het moet niet zomaar voor het grijpen liggen. Het heeft geen zin om te gemakkelijke doelstellingen op te stellen. Een goede doelstelling inspireert en is uitdagend, want het verlegt je grenzen en het stimuleert de groei. Met de juiste strategie zijn doelstellingen helder en met de juiste tactiek altijd haalbaar.

Het vaststellen van korte- en langetermijn doelstellingen
Het is aan te raden om korte- en langetermijn doelstellingen als wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks vast te stellen. Bij korte termijn doelstellingen kunnen andere regels worden bepaald voor grotere accounts die bredere doelstellingen hebben.

Doelstellingen moeten gericht zijn op de output, niet de input
Wanneer je als doelstelling hebt: “voeg 500 nieuwe zoekwoorden toe aan mijn account”, gaat het niet goed. Doelstellingen moeten gefocust zijn op de resultaten van je Adwords campagnes. De inspanningen die je verricht heb, moeten rendement opleveren. Het rendement, ofwel de output moet meegenomen worden bij het opstellen van doelstellingen. Met andere woorden, je doelstellingen moeten meetbaar zijn op een bepaald rendement die je voor ogen hebt.

Minimale & maximale doelstelling
Bepaal ook een minimale en een maximale doelstelling voor je campagnes, wat erg motiverend werkt. Veel bedrijven werken dagelijks met een minimale en een maximale doelstelling, want het geeft hen duidelijkheid in wat er minimaal behaald moet worden. Daarnaast zien zij ook hun campagnes vooruitgang boeken wat erg motiverend werkt.

Stel doelstellingen op na analyse van behaalde cijfers uit het verleden
Het is makkelijk om zomaar doelstellingen op te stellen en hopen dat het wordt behaald. Maar dat werkt in praktijk niet. Het opstellen van doelstellingen heeft wel zijn referentiekader nodig. Het referentiekader in dit geval zijn de resultaten uit het verleden van je campagnes. Wanneer je als standaard doelstelling hebt opgesteld: “een maandelijkse groei van 4% op de conversie”, zou je denken dat je een uitstekende, realistische én haalbare doelstelling heb opgesteld. Maar vergeet niet dat een jaar bestaat uit 4 verschillende seizoenen en 12 maanden. Daarnaast zijn er verschillende feestdagen verspreid over het jaar die de conversiepercentage kunnen beïnvloeden. In bepaalde seizoenen of maanden zijn de kooppatronen van consumenten anders dan normaal. Denk hierbij aan de dagen of weken voor Kerst, waar conversiepercentages hoog zullen eindigen. Stel een apart document op waar alle doelstellingen opstaan en houdt de vooruitgang goed in de gaten.

Het vergt wel veel aandacht, maar tegenwoordig zijn er genoeg online marketing bureaus die die u kunnen helpen.